תאוצה

גרפים של אנרגיה פוטנציאלית

גרפים של אנרגיה פוטנציאלית

איך ניתן לדעת האם גוף מוגבל בתנועתו? כיצד ניתן לגלות את הטוח בו הוא מסוגל לנוע? האם קיימים מצבים של שיווי משקל ואם כן, האם…

תנועה מעגלית קצובה

תנועה מעגלית קצובה

אם מסה נקודתית נעה במסלול מעגלי, התנועה הינה מואצת, לפחות מפני שכל הזמן משתנה הכיוון של המהירות. בערכה המוחלט, המהירות יכולה להישאר קבועה, אולם כאשר…