אנרגיה

גרפים של אנרגיה פוטנציאלית

גרפים של אנרגיה פוטנציאלית

איך ניתן לדעת האם גוף מוגבל בתנועתו? כיצד ניתן לגלות את הטוח בו הוא מסוגל לנוע? האם קיימים מצבים של שיווי משקל ואם כן, האם…