תנודות וגלים

ענף בפיזיקה החוקר תנודות שונות וגלים שונים בצורה מופשטת מבלי לקשר אותם לתופעות פיזיקליות מסוימות תוך שימוש בכלים מתמטיים ובעיקר בחשבון דיפרנציאלי

עקיפת פרנל

עקיפת פרנל

לתופעה של גל העוקף קצוות של מכשול בלתי שקוף קוראים עקיפה (או דיפרקציה). באופן כללי יותר עקיפה זהו פיזור של גלים על פני חלקים בלתי…