קרדיטים

מושגים

 • "מקור" – ספר, עיתון או תוכן אתר אינטרנט.
 • "מחבר המקור" – יוצר המקור או מחזיק הזכויות הבלעדי של המקור.

הבהרות

 1. חלק מהמאמרים באתר מבוססים על מקורות בהתאם לרשום תחת כל מאמר. זה כולל תרגום ועיבוד של קטעים מתוך המקורות בנוסף לתוכן הייחודי שנוסף לכל מאמר מאת כותב/י המאמר.
 2. המחברים של המקורות עליהם מבוססים המאמרים באתר זה לא נושאים בשום אחריות לתוכן המאמרים ובפרט לטעויות במידה ויימצאו. כל מאמר עובר עריכה ובדיקה קפדנית אולם אם גיליתם כי נפלה טעות באחד מהמאמרים אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר באמצעות הטופס הזה ולהפנות את תשומת ליבנו לבעיה.

רשימת מקורות

 1. לנדסברג ג. ספר לימוד אלמנטרי בפיזיקה – כרך 1: מכניקה. חום. פיזיקה מולקולרית / תחת עריכה של ג. לנדסברג. מהדורה עשירית, מחודשת – מוסקבה: "נאוקה", 1985. – 607 עמ'.
  Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики Т. 1: Механика. Теплота. Молекулярная физика / Под ред. Г.С. Ландсберга. – М.: Наука, 1985. – 607 с.
 2. לנדסברג ג. ספר לימוד אלמנטרי בפיזיקה – כרך 2: חשמל ומגנטיות / תחת עריכה של ג. לנדסברג. מהדורה עשירית, מחודשת – מוסקבה: "נאוקה", 1985. – 480 עמ'.
  Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики Т. 2: Электричество и магнетизм / Под ред. Г.С. Ландсберга. – М.: Наука, 1985. – 480 с.
 3. לנדסברג ג. ספר לימוד אלמנטרי בפיזיקה – כרך 3: תנודות וגלים. אופטיקה. פיזיקה אטומית וגרעינית / תחת עריכה של ג. לנדסברג. מהדורה עשירית, מחודשת – מוסקבה: "נאוקה", 1985. – 657 עמ'.
  Ландсберг Г.С. Элементарный учебник физики Т. 3: Колебания и волны. Оптика. Атомная и ядерная физика / Под ред. Г.С. Ландсберга. – М.: Наука, 1985. – 657 с.
 4. יבורסקי ב.מ., פינסקי א.א. יסודות הפיזיקה ב-2 כרכים – כרך 1: מכניקה. פיזיקה מולקולרית. אלקטרודינמיקה / תחת עריכה של י.י. דיק. מהדורה חמישית, סטריאוטיפית – מוסקבה: "פיזמטליט", 2003. – 576 עמ'. – ISBN 5-9221-0382-2.
  Яворский Б. М., Пинский А. А. Основы физики: Учебн. В 2 т. Т. 1. Механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Под ред. Ю.И. Дика. — 5-е изд., стереот. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 576 с. — ISBN 5-9221-0382-2.
 5. יבורסקי ב.מ., פינסקי א.א. יסודות הפיזיקה ב-2 כרכים – כרך 2: תנודות וגלים. פיזיקה קוונטית. פיזיקת הגרעין וחלקיקים אלמנטריים / תחת עריכה של י.י. דיק. מהדורה חמישית, סטריאוטיפית – מוסקבה: "פיזמטליט", 2003. – 551 עמ'. – ISBN 5-9221-0382-2.
  Яворский Б. М., Пинский А. А. Основы физики: Учебн. В 2 т. Т. 2. Колебания и волны. Квантовая физика. Физика ядра и элементарных частиц / Под ред. Ю.И. Дика. — 5-е изд., стереот — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 551 с. – ISBN 5-9221-0383-0.
 6. לנדאו ל.ד., קיטאיגורודסקי א.י. פיזיקה לכולם – ספר 1: גופים פיזיים / תחת עריכה של נ.א. מיכלינה. מהדורה רביעית, מתוקנת ומורחבת – מוסקבה: "נאוקה", 1978. – 208 עמ'.
  Ландау Л.Д., Китайгородский А.И. Физика для всех: 4 Книг. к. 1 Физические тела / Под ред. Н.А. Михалина. – М.: Наука, 1978. – 208 с.
 7. אייסברג א. רדיו וטלוויזיה?…זה מאוד פשוט! / תרגום מצרפתית סמירנובה מ.: "אנרגיה" – מהדורה 975 "ספריית רדיו המונית" – 1979
  Е.Айсберг. Радио и телевидение?.. Это очень просто! (E.Aisberg. La radio et la television?.. Mais c’est tres simple!, 1972) Перевод с французского Ю. Л. Смирнова. М.: Энергия, 1979 (МРБ, выпуск 975)
 8. סבלב א. קורס ביסודות הפיזיקה – כרך 1: מכניקה, תנודות וגלים, פיזיקה מולקולרית / מהדורה רביעית – מוסקבה: "נאוקה", 1970. – 511 עמ'.
  Савельев И. В. Курс общей физики. — Издание 4-е. — М.: Наука, 1970. — Т. I. Механика, колебания и волны, молекулярная физика. — 511 с.
 9. סבלב א. קורס ביסודות הפיזיקה – כרך 2: חשמל / מהדורה רביעית – מוסקבה: "נאוקה", 1970. – 431 עמ'.
  Савельев И. В. Курс общей физики. — Издание 4-е. — М.: Наука, 1970. — Т. II. Электричество. — 431 с.
 10. סבלב א. קורס ביסודות הפיזיקה – כרך 3: אופטיקה, פיזיקה אטומית, פיזיקה של הגרעין והחלקיקים האלמנטריים / מהדורה שלישית – מוסקבה: "נאוקה", 1970. – 528 עמ'.
  Савельев И. В. Курс общей физики. — Издание 3-е. — М.: Наука, 1970. — Т. III. Оптика, Атомная физика, Физика атомного ядра и элементарных частиц. — 528 с.
 11. סירס פ., זימנסקי מ., יאנג י., פרידמן י. פיסיקה תיכונית ופיסיקה מודרנית / מהדורה מספר 13 – "פירסן & אדיסון-וסלי", 2012, ISBN 978-0-321-69686-1
  Sears' and Zemansky's University Physics, Young and Freedman (13th edition), Pearson Ed. & Addison-Wesley Inc., 2012, ISBN 978-0-321-69686-1
 12. קיקוין א. מקור המגנטיות // מגזין "קוונט" – 1992. – מהדורה שלישית – עמ' 37-39
  Кикоин А.К. Откуда берется магнетизм? // Журнал "Квант" — 1992. — № 3 — С. 37-39
 13. ג. זילברמן חשמל ומגנטיות – מהדורה ראשונה – מוסקבה: "נאוקה", 1970. – 382 עמ'.
  Зильберман Г. Е. Электричество и магнетизм – М.: Наука, 1970 – 382 с.