פתרון בגרויות

פתרון בגרות בפיזיקה 1990 (מכניקה)

1) מגג בניין שגובהו $h=5 \text{m}$ מעל לקרקע, נזרק בכיוון אופקי כדור שמסתו $m=0.1 \text{kg}$ במהירות $v_0=5 \text{m/s}$ (ראה תרשים). התנגדות האוויר זניחה. א. באיזה…