שאלות כלליות

בעיות במכניקה ופתרונן (1.11.13)

כדור נזרק על ידי שחקן בזוית של 40 מעלות מעל הכיוון האופקי, ונתפס ע"י שחקן אחר במרחק של 26 מטרים מנקודת הזריקה, ובאותו גובה מעל…

בעיות במכניקה ופתרונן (5.9.13)

כדור המתנגש עם מישור משופע כדור שניתן להתייחס אליו כאל מסה נקודתית נופל נפילה חופשית מגובה מסויים על מישור משופע. ההתנגשות בין הגוף לבין המישור…