שאלות כלליות

אלקטרומגנטיותמכניקה

בדקו את הידע שלכם

התמדה

מה משותף בין כלב שמתנער ממים להיתוך בכליאה אינרציאלית? או בין נפילה חופשית של אבן לתכונות בסיסיות של מרחב-זמן? התשובה – התמדה. מושג ההתמדה (אינרציה)…

פתרון בגרויות

פתרון בגרות בפיזיקה 1990 (מכניקה)

1) מגג בניין שגובהו $h=5 \text{m}$ מעל לקרקע, נזרק בכיוון אופקי כדור שמסתו $m=0.1 \text{kg}$ במהירות $v_0=5 \text{m/s}$ (ראה תרשים). התנגדות האוויר זניחה. א. באיזה…

פתרון מבחנים